Polityka Prywatności

Spis treści

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) - informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest.
Emo Ewa Brodowska 21-560 Miedzyrzec Podlaski ul.Garbarska 20
dane kontaktowe: biuro@emokitty.pl
2. Kategorie danych.
  Przetwarzamy następujące dane osobowe:
  a) Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma, NIP), adresowe i kontaktowe naszych Klientów będących osobami fizycznymi;
  b) Dane kontaktowe osób będących przedstawicielami Klientów (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon służbowy);
  c) Dane potencjalnych Klientów i ich przedstawicieli.
3. Cele przetwarzania.
  Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  a) Zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  b) Wykonania ciążących na nas w związku z zawarciem umowy obowiązków prawnych np. podatkowych lub przechowywania dokumentacji księgowej (art.
6 ust.1 lit. c RODO);
  c) Wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu  (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w tym w celu:
  -  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  -  oferowania naszych produktów (marketing bezpośredni).
  d) Przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telemarketingu - na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
4. Odbiorcy.
  Dane osobowe możemy ujawnić:
  a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. świadczącym nam usługi księgowe, prawne, techniczne lub IT;
  b) innym  odbiorcom np. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, bankową (w celu ewentualnych zwrotów), pocztową lub
kurierską – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług.
5. Czas przechowywania danych.
  a) W przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów - okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji lub obrony roszczeń;
  b) W przypadku danych kontaktowych przedstawicieli Klientów – do czasu powzięcia wiedzy o zaprzestaniu działalności/ pracy w tym charakterze;
  c) W przypadku potencjalnych Klientów lub ich przedstawicieli – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie albo cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie jest na niej oparte.
6. Uprawnienia.
  Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
  a) dostępu do  swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania swoich danych;
  c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
  d) przenoszenia danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przy czym jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego wówczas zawsze zobowiązani jesteśmy do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu;
  f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie;
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Źródła danych.
  Nie kupujemy danych osobowych. Dane osobowe uzyskujemy z następujących źródeł:
  a) Dane Klientów lub ich przedstawicieli – od tych osób; przy czym w celu weryfikacji danych możemy też uzyskiwać dane z CEDIG lub KRS;
  b) Dane potencjalnych Klientów lub  ich przedstawicieli – od tych osób, przy realizacji wcześniejszych umów, albo ze stron internetowych potencjalnych Klientów.
8. Dobrowolność podania danych.
  Podanie danych identyfikacyjnych i adresowych przez Klienta jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
  Podanie danych kontaktowych Klienta lub danych przedstawicieli jest dobrowolne i służy sprawnej realizacji umowy oraz ułatwieniu komunikacji.
9. Brak automatycznego podejmowania decyzji.
  Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią wpływających.
10. Brak zamiaru przekazywania danych poza EOG.
  Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Emo Ewa Brodowska
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Garbarska 20
biuro@emokitty.pl
tel. 83 3715997

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel